OŚRODEK MEDIACYJNY

Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie ``Znam Prawo`` powołany został, aby pomagać w rozwiązywaniu sporów w drodze mediacji. Z mediacji mogą korzystać przedsiębiorcy, osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe.

MEDIACJA

oznacza zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, bez względu na jego nazwę lub określenie, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie w celu rozwiązania ich sporu, korzystając z pomocy mediatora.

MEDIATOR

oznacza osobę trzecią, do której zwrócono się o to, aby przeprowadziła mediację w sposób skuteczny, bezstronny i kompetentny, bez względu na jej nazwę lub zawód oraz sposób jej wyznaczenia lub formę, w której zwrócono się do niej o przeprowadzenie mediacji.

STANDARDY MEDIATORÓW

Mediatorzy – radcowie prawni pomagają stronom rozwiązać konflikt, w żaden sposób nie ingerując w jego przebieg, stosując zasadę autonomii stron konfliktu. W swej pracy mediatorzy pozostają bezstronni, niezależni, dbają o poufny przebieg mediacji, którą prowadzą z najwyższą starannością, w oparciu o wiedzę zawodową i doświadczenie, unikając konfliktu ze stronami w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego i mediatora.

Skip to content