Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” powołany został, aby pomagać w rozwiązywaniu sporów w drodze mediacji. Z mediacji mogą korzystać przedsiębiorcy, osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe.

Zgodnie z dokumentami założycielskimi na listę mediatorów ośrodka mogą zostać wpisani radcowie prawni dysponujący wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami w zakresie rozwiązywania sporów i konfliktów metodą mediacji. Gwarancją skuteczności działań oraz profesjonalizmu mediatorów skupionych w ramach ośrodka jest połączenie specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz kompetencji interpersonalnych kluczowych dla procesu mediacji, negocjacji, zarządzania konfliktem i kryzysem.

Ośrodek Mediacyjny przy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” służy pomocą w rozwiązywaniu sporów w zakresie spraw cywilnych, administracyjnych oraz gospodarczych.

Skip to content